Microsoft Dynamics AX on ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) lahendus, mis võimaldab hallata kogu äriprotsessi ning mille funktsionaalsus, paindlikkus ja teiste süsteemidega integreerumine lubab meil arendada sobiva lahenduse lähtuvalt ärivaldkonna eripärast. Seeläbi saame luua lihtsalt toimiva süsteemi, mis lähtub iga üksiku ettevõtte vajadustest. Dynamics AX tooteperekonna lahutamatuteks osadeks on mobiilirakendused, töövood, ärianalüüs, rollikeskused ja integratsioon teiste Microsofti kullafondi toodetega – Office, Outlook, CRM, SQL.

Lühiloetelu tõhusatest töövahenditest, mida oleme teostatud projektide käigus juurutanud:

 • Äriregistri ja krediidiinfo päringud – hankija- ja kliendiandmete automaatne import.
 • Käibedeklaratsiooni lisa (KMD INF) 1000 EUR – nõutud arvete raporteerimine.
 • Liides Telema, Edisoft vm Eestis tegutseva EDI operaatoriga ostu- ja müügitegevustega seotud info vahetamiseks.
 • Liides Omniva e-arvekeskusega – arvetega seotud andmete automaatne edastamine.
 • Panga gateway (andmesidekanali) lahendus – võimaldab teostada vajalikke pangategevusi otse majandustarkvaras. Teostatud järgmiste pankadega: SEB, Swedbank, Danske Bank.
 • Microsoft Dynamics AX palgamoodul koos päringutega:
  a. Töötajate registrist töötajate hetkeseis ja muudatused
  b. TSD import
  c. Kogumispensioni päring
 • Töövoogude lahendused, sh kinnitamine otse e-mailist. E-kirja sees on kinnitatava arve, lähetuskorralduse, vastuvõtuakti, ostutellimuse, projekti eelarve, inventuuri kulu vms metainfo koos nuppudega, mis võimaldavad teostada järgmisi tegevusi:
  a. Kinnitan
  b. Delegeerin
  c. Lükkan tagasi
  d. Avan algdokumendi AX-s
  Tulemuseks on tõhusam ajakasutus tööprotsessi täitmisel.
 • Saldoteatiste mugav saatmine ning saldoteatiste võrdlemine, sh üks saldoteatis partnerile, kes võib olla nii klient kui hankija.
 • Google kaardirakenduse integratsioon veoringide jälgimiseks ja korraldamiseks – mittevisuaalne lahendus, sisend vahemaade arvutamiseks.
 • AXPOS kassalahendus – nii online kui offline funktsionaalsusega, teostatud koostöös ID Süsteemid AS-ga, kes pakub müügisaali ning kassa riistvara ja makselahenduste tuge.
 • Täielik arenduste versioonikontroll – võimalus arendada erinevatesse koodiharudesse, erinevatesse versioonidesse ja skriptiga reliisida.